Door achterstanden i.v.m. Black Friday moet u rekening houden met een vertraging van maximaal 3 werkdagen. Lees meer

Bestel nu
0
€ 0,00
shopping awards 2021 persoonlijke verzorging
Groene keuze Product is onderdeel van ons groene assortiment. We Love The Planet Diffuser Spiritual Spa 50ML
We Love The Planet Diffuser Spiritual Spa 50ML

We Love The Planet Diffuser Spiritual Spa 50ML

26,00
  • Dit product wordt gratis bezorgd in Nederland!
  • Op voorraad:  26  stuks beschikbaar

×

of

Productbeschrijving

Zorgt voor een heerlijke geur en aangename sfeer in huis

Algemeen
We Love The Planet Diffuser Spiritual Spa met de frisse geur van eucalyptus, munt, lavendel en rozemarijn., zorgt voor een heerlijke geur en een aangename sfeer in huis. De diffuser bevat 100% essentiële oliën (zonder enige kunstmatige toevoegingen of verdunners). Door de etherische oliën gaat de diffuser minimaal 2x zo lang mee als andere diffusers. De gemiddelde gebruiksduur van de diffuser ligt tussen de 8 – 12 weken bij normaal gebruik (2-3 stokjes). Daarnaast zit het glazen flesje in een mooie ecologische geschenkverpakking, compleet met 2 bosjes houten geurstokjes van gewassen en gedroogd riet, genaamd Sida Rhombifolia Linn. Deze worden met de hand geplukt, groeien in het wild om de fabriek heen en tasten zo het ecosysteem niet aan.

We Love The Planet Diffuser is naast deze geur ook verkrijgbaar in de geuren: Sweet Senses, Light Lemongrass, Charming Chestnut, Darjeeling Delight en Warm Winter.

Waarschuwingen
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken - niet roken. Inademing van stof, rook, gas, nevel, dampen vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Geen braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verwijder / verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Spoel de huid af met water / douche. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met water. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verzamel gemorst materiaal. Specifieke behandeling (zie dit label). Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bewaar op een goed geventileerde plaats. Bewaar op een koele plaats. Achter slot bewaren.
Gooi de inhoud / container weg bij een geschikte behandelings- en verwijderingsfaciliteit in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het moment van verwijdering. Houd container goed gesloten. Gebruik explosieveilige apparatuur. Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Dit product is onderdeel van ons groene assortiment.
Ingrediënten

Ingrediënten
Eucalyptol, Alphapinene, Limonenes, Gamma terpinene, Paracymene, Linalool, Linalyl acetate, Beta pinene, Cedrol, Menthone, Alpha cedrene, Alpha terpinene, Terpinolene, Menthyl acetate.

Meer uit ons assortiment:

Vragen over dit product?Vraag het onze drogist