Bestel nu
0
€ 0,00
Mr Muscle Power Gel Ontstopper 500ML
Mr Muscle Power Gel Ontstopper 500ML

×

of

Mr Muscle Power Gel Ontstopper 500ML

3,65
  • Merk: Mr Muscle
  • Inhoud: 500ML
  • EAN: 5000204016109
  • Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
  • Op voorraad: meer dan 50 stuks beschikbaar
  • Op zondag voor 20:30 uur besteld, maandag in huis!
Productbeschrijving

Vernietigt de hardnekkigste verstoppingen

Algemeen
Mr Muscle Ontstopper is een krachtige ontstopper die de meeste hardnekkige verstoppingen elimineert. Dit is mogelijk doordat de formule door stilstaand water heen dringt om zo de verstopping en de daarbij voorkomende onprettige geuren te verwijderen. De ontstopper reinigt en verfrist bovendien meteen de pijpen zodat u minder hoeft schoon te maken.

Mr Muscle Ontstopper:
- vernietigt de hardnekkigste ontstoppingen
- dringt door in stilstaand water
- is veilig te gebruiken op alle soorten pijpen

Hoe te gebruiken?
Lees de veiligheidsvoorschriften vóór u de dop verwijdert.

1. Giet het product (500 ml).
2. Wacht 5 minuten (voor verstoppingen in badkamer langer laten inwerken)
3. Naspoelen met heet water.

Waarschuwingen
Bevat: natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen C12-18-alkyldimethyl-N-oxiden.
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Ingrediënten

Ingrediënten
<5% chloorbleekmiddelen, zeep amfotere oppervlakteactieve stoffen.

Meer uit ons assortiment:

Vragen over dit product?Vraag het onze drogist