9368.599 reviews
Bestel nu
0
€ 0,00
Hoofdpagina>Huishouden>Specifieke reinigers>Machine reiniger

Mr Muscle Muscle Ovenreiniger Spray 300ML

Krachtige werking

4,05
  • Merk:  Mr Muscle
  • Inhoud: 300ML
  • EAN: 5000204545142
  • Op voorraad: meer dan  50  stuks beschikbaar
  • voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
Productbeschrijving

Algemeen
Muscle Ovenreiniger Spray heeft een superkrachtige werking waardoor uw oven in een handomdraai weer glanst. De schuimende formule heeft een oplossende werking en is speciaal ontwikkeld voor gebruik in afgekoelde ovens. Alle aangekoekte vet- en etensresten lossen op zodat u vuil met een vochtige doek eenvoudig wegveegt zonder krabben of boenen. Omdat Muscle Ovenreiniger Spray gemaakt is voor de zwaarste karweien in de keuken is het van belang om voor gebruik de instructies zorgvuldig door te lezen.

Waarschuwingen
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Beschermende handschoenen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. Bevat 4 gewichtsprocent ontvlambare bestanddelen.

Verzendtarieven: Boven € 20 gratis - anders € 3.95

Heeft u een vraag over Mr Muscle Muscle Ovenreiniger Spray 300ML?

Meer uit ons assortiment