DeOnlineDrogist.nl
Bestel nu
€ 0,00
0
shopping awards persoonlijke verzorging 2024
Groene keuze Product is onderdeel van ons groene assortiment. We Love The Planet Warm Winter Diffuser Refill 200ML
We Love The Planet Warm Winter Diffuser Refill 200ML

We Love The Planet Warm Winter Diffuser Refill 200ML

54,99
  • Dit product wordt gratis bezorgd in Nederland!
  • Op voorraad:  6  stuks beschikbaar
  • Op zondag voor 20:30 uur besteld, maandag in huis!

Toevoegen aan verlanglijstje

×

of

Productbeschrijving

Zorgt voor een lekkere geur en een aangename sfeer in huis

Algemeen
We Love The Planet Warm Winter Diffuser Refill zorgt voor een lekkere geur en een aangename sfeer in huis door de 100% onverdunde essentiële oliën zonder kunstmatige toevoegingen waarmee u uw geurverspreider rijkelijk kunt aanvullen als deze leeg is. Bovendien bevat deze heerlijke diffuser etherische oliën welke minstens twee keer zo lang mee gaan als andere diffusers, namelijk bij gebruik van 2-3 stokjes gaat het tussen de 32 tot 36 weken mee. Deze olie heeft een warm en gezellig aroma en ruikt naar kruidnagel, elemi olie, gember, sandelhout, kaneel en sinaasappel; een weldaad voor uw huis!

We Love The Planet Warm Winter Diffuser Refill:
  • Navulling voor uw geurverspreider
  • 100% onverdunde essentiële olie
  • Zonder kunstmatige toevoegingen
  • Gaat 32 tot 36 weken mee
  • Dierproefvrij
Waarschuwingen
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken - niet roken. Inademing van stof, rook, gas, nevel, dampen vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Geen braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verwijder / verwijder onmiddellijk alle besmette kleding. Spoel de huid af met water / douche. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met water. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verzamel gemorst materiaal. Specifieke behandeling (zie dit label). Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bewaar op een goed geventileerde plaats. Bewaar op een koele plaats. Achter slot bewaren. Gooi de inhoud / container weg bij een geschikte behandelings- en verwijderingsfaciliteit in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het moment van verwijdering. Houd container goed gesloten. Gebruik explosieveilige apparatuur. Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Dit product is onderdeel van ons groene assortiment.
Ingrediënten


Limonenes, Eugenol, BEta caryphyllene, Eugenol acetate, Myrcene, Eucalyptol, Cedrol, Alpha cedrene, Alpha pinene, Trans-anethole, Decanal, Octanal, Citral, Paracymene, Cinnamaldehyde, Terpinole, Beta pinene, Delta 3 carene.

Meer uit ons assortiment:

Vragen over dit product?Vraag het onze drogist