Bestel nu
0
€ 0,00
shopping awards 2021 persoonlijke verzorging
Orphi Farma Wasbenzine 110ML
Orphi Farma Wasbenzine 110ML

Orphi Farma Wasbenzine 110ML

Korting 17%
10,74 8,94
€1,49 per stuk

Dit product is tijdelijk uitverkocht.

Wilt u op de hoogte gesteld worden als dit product weer op voorraad is? Geef dan uw emailadres op:

×

of

Productbeschrijving

Voor ontvetten en schoonmaken

Algemeen
Orphi Farma Wasbenzineis een oplosmiddel, voor ontvetten en schoonmaken. Het bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen.

Waarschuwingen
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken. Inademing van damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. In geval van brand: blussen met schuim, poeder of CO2. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren als chemische afval. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Ingrediënten

Wasbenzine. 

Meer uit ons assortiment:

Vragen over dit product?Vraag het onze drogist