De Eerstehulpwijzer geeft aanwijzingen hoe u dient te handelen als uw kind onverhoopt gewond raakt. De Eerstehulpwijzer is een uitvouwmodel. Op de voorkant staat hoe te handelen bij 40 meest voorkomende ongelukken, denk aan: een beet van kat of hond, een bloedneus, gat in het hoofd, hyperventilatie, kneuzingen en schaaf- of snijwonden. Op de achterkant vindt u informatie over hoe te handelen als een kind bewusteloos is. Wat er in een basis verbanddoos hoort te zitten en hoe ongelukken kunnen worden voorkomen.
Geen resultaten gevonden