Hoofdpagina>Huishouden>Chemische schoonmaak

Chempropack Terpentijn 1000ML

Verdunner voor onder andere lijnolieproducten

9,99
  • Merk:  Chempropack 
  • Inhoud: 1000ML
  • EAN: 8711407157021
  • Op voorraad:  4  stuks beschikbaar
  • voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
Productbeschrijving
Algemeen
Chempropack Terpentijn is een verdunner voor alle was-, tungolie en lijnolieproducten.

Waarschuwingen
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergisch huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken. Niet roken. Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Verzendtarieven:
Boven € 20 gratis - anders € 3.95

Heeft u een vraag over Chempropack Terpentijn 1000ML?