9375.283 reviews
Bestel nu
0
€ 0,00
Hoofdpagina>Huishouden>Chemische schoonmaak>Azijnzuur

Chempropack Azijnzuuressence 80% 1000ML

Sterk geconcentreerde oplossing van azijnzuur

6,79
  • Op voorraad:  32  stuks beschikbaar
  • voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
Productbeschrijving
Algemeen
Chempropack Azijnzuuressence 80% is een oplossing van azijnzuur en sterk geconcentreerd. Voor professioneel gebruik.

Waarschuwingen
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Verwijderd houden van vonken, open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren als chemisch afval.
Ingredienten

Ingrediënten
Azijnzuuressence 80%.

Verzendtarieven: Boven € 20 gratis - anders € 3.95

Heeft u een vraag over Chempropack Azijnzuuressence 80% 1000ML?

Meer uit ons assortiment