Bestel nu
0
€ 0,00
Aleve Feminax 12TB
Aleve Feminax 12TB
Aleve Feminax 12TB 1
Aleve Feminax 12TB 2
Aleve Feminax 12TB 3

×

of

Aleve Feminax 12TB

1 reviews

3,90
 • Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
 • Op voorraad: meer dan 50 stuks beschikbaar
 • Vandaag voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
 • U kunt maximaal 5 stuks per persoon bestellen
Productbeschrijving

Tot wel 12 uur lang sterk tegen menstruatiepijn

Algemeen
Aleve Feminax is een pijnstiller die speciaal ontwikkeld is om de oorzaak van de menstruatiepijn aan te pakken en tevens de bloeding helpt te verminderen. Aleve Feminax werkt snel, moeiteloos en tot 12 uur door. Zodat u weer kunt genieten van alles wat u van plan was.

Menstruatiepijn is geen 'gewone pijn'. Dit komt doordat er tijdens de menstruatie een verhoogde aanmaak van prostaglandines in de baarmoeder plaats vind. Deze stof is nodig om de menstruatie op gang te brengen, maar wanneer de hoeveelheid prostaglandines te hoog oploopt, kan er menstruatiepijn ontstaan. Met Aleve Feminax is er een pijnstiller die speciaal ontwikkeld is om de oorzaak van menstruatiepijn aan te pakken. De samenstelling van de pijnstiller zorgt er namelijk voor dat de hoeveelheid prostaglandines niet te hoog oploopt, waardoor de baarmoeder niet meer zo heftig samentrekt en de menstruatie minder gepaard gaat met buikpijn, rugpijn en hoofdpijn. Ook kan Aleve Feminax helpen het bloeden te verminderen. Met Aleve Feminax kunt u ook tijdens uw menstruatie genieten van al uw plannen.

- Speciaal tegen menstruatiepijn
- Werkt tot wel 12 uur lang
- Helpt ook de bloeding te verminderen
- Verlicht buikpijn, rugpijn en hoofdpijn bij menstruatie

Voel je menstruatiepijn opkomen? Neem op tijd 2 tabletjes Aleve Feminax. Menstruatiepijn is vaak het hevigst op de eerste dag van je ongesteldheid, de concentratie prostaglandines is dan het hoogst.

Dosering
Menstruatiepijn is vaak het hevigst op de eerste dag: dan is de concentratie prostaglandines het hoogst. Bij beginnende menstruatiepijn wordt geadviseerd om een aanvangsdosering te nemen van 2 tabletjes Aleve Feminax tegelijk. Zo voorkom je dat de hoeveelheid prostaglandines te hoog oploopt en de menstruatie pijnlijk wordt. Indien nodig kun je na 8 tot 12 uur nog een tabletje Aleve Feminax nemen totdat de klachten voorbij zijn.

Waarschuwingen

Naproxennatrium: niet te gebruiken bij maag-, darm- en andere bloedingen, maagpijn, gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen, ernstig hartfalen en wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent.

Lees voor het gebruik de bijsluiter (hier ook te lezen onder tabje Waarschuwingen).

Bijsluiter
Download gebruiksaanwijzing
Waarschuwingen

Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

 

Aleve® Feminax bij menstruatiepijn 275, omhulde tabletten 275 mg naproxennatrium

 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

 

Inhoud van deze bijsluiter

1.  Wat is Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.  Hoe gebruikt u dit middel?

4.  Mogelijke bijwerkingen

5.  Hoe bewaart u dit middel?

6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie

 

1.  Wat is Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 vermindert gedurende de menstruatie de pijn. De werkzame stof is naproxennatrium.

 

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 kan worden gebruikt bij:

·      Menstruatiepijn

 

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

 

2.  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

·      U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

·      wanneer u lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis

·        wanneer u ooit een maag-/darmbloeding of perforatie heeft gehad, als gevolg van het gebruik van acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAIDs)

·      wanneer u lijdt aan een inwendige bloeding (bijvoorbeeld maag-, darm- of hersenbloeding)

·      wanneer u een maag- of darmzweer, ontsteking van het maagslijmvlies of maagpijn heeft

·      wanneer u ooit een allergische reactie heeft vertoond, zoals astma, loopneus of jeuk, bij gebruik van acetylsalicylzuur, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s)

·      wanneer u een bloedingsneiging vertoont of wordt behandeld met antistollingsmiddelen

·      wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen,

·      wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent.

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Gebruik dit middel in de laagste effectieve dosering en zo kort mogelijk om eventuele bijwerkingen tot een minimum te beperken. Gebruik dit middel niet tegelijk met andere (selectieve) NSAIDs.


Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- wanneer u een infectie of leverfunctiestoornis hebt,

- wanneer u Aspirine/ Acetylsalicylzuur gebruikt om bloedstolsels te voorkomen,

- wanneer u bejaard bent:

Het gebruik van NSAID’s door ouderen heeft een verhoogd risico op bijwerkingen met name (soms fatale) maagdarmbloeding en perforatie.

 

Voor patiënten met maag- en darmproblemen geldt extra voorzichtigheid:

Het optreden van een (soms fatale) maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie bij NSAID gebruik is gemeld tijdens diverse momenten van de behandeling, eventueel voorafgegaan door waarschuwende symptomen of eerder opgetreden bijwerkingen in het maagdarmkanaal. Het risico hierop is groter bij hogere doseringen, bij ouderen en bij patiënten met een eerder vastgestelde maagdarmzweer (zie boven); gebruik de laagste effectieve dosering. Overleg met uw arts of er een geneesmiddel ter bescherming van de maag gewenst is; dit geldt ook wanneer u tegelijkertijd geneesmiddelen gebruikt die de kans op maagdarmproblemen verhogen, zoals orale corticosteroïden (bepaalde ontstekingsremmers), anticoagulantia (antistollingsmiddelen) zoals warfarine, selectieve serotonine- heropname-remmers (gebruikt bij depressie) en middelen die de bloedstolling tegengaan zoals acetylsalicylzuur.

 

Heeft u eerder maagdarmproblemen (met name bij ouderen) gehad, dan moet u elk ongebruikelijk maagdarmsymptoom (met name bloeding) melden, vooral aan het begin van de behandeling. U moet de behandeling stoppen wanneer u een maagdarmbloeding of maagzweer krijgt. Wanneer u lijdt aan de ziekte van Crohn of ontstekingen van het maagdarmkanaal hebt, kunnen deze verergeren door het gebruik van NSAID’s.

 

Voor patiënten met hart- en vaatproblemen geldt extra voorzichtigheid:

Wees voorzichtig wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk en/of hartfalen, omdat vochtophoping is gemeld bij NSAID gebruik. Geneesmiddelen zoals naproxen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

 

Overgevoeligheid:

Zeer zelden zijn ernstige (soms fatale) huidreacties, inclusief huidontsteking met blaarvorming (exfoliatieve dermatitis), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), en ernstige, plotselinge allergische reactie met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse) gemeld tijdens het gebruik van NSAID’s (zie rubriek bijwerkingen); deze werden meestal gemeld binnen de eerste maand van behandeling. Stop daarom onmiddellijk met het geneesmiddel wanneer u huiduitslag of beschadiging van de slijmvliezen krijgt of anderszins overgevoelig reageert.

 

Een arts of apotheker dient te worden geraadpleegd indien:

˗  de (zelfs milde) pijn- of koortsklachten aanhouden, regelmatig terugkeren of verergeren, maagdarmproblemen optreden tijdens het gebruik van dit middel. Pijn als gevolg van maagdarmklachten is niet geschikt voor behandeling met dit middel,

˗  men allergisch is voor naproxen, ibuprofen, diclofenac of soortgelijke middelen (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur).

In uitzonderlijke gevallen kunnen waterpokken en gordelroos aanleiding geven tot besmettelijke ernstige complicaties van de huid en weke delen. Daarom wordt geadviseerd het gebruik van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 te vermijden indien sprake is van waterpokken en gordelroos.

 

Langdurig gebruik van elk type pijnstiller bij hoofdpijn kan bestaande hoofdpijn verergeren. Als deze situatie zich voordoet of vermoed wordt, moet men een arts raadplegen.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 

Gebruik van dit middel kan de werking van:

˗    bepaalde antistollingsmiddelen, antidiabetesmiddelen en antibiotica versterken

˗  de werking van bepaalde middelen tegen verhoogde bloeddruk (bètablokkers, en ‘plastabletten’) verminderen

˗    en de uitscheiding van lithiumpreparaten (tegen zenuwziekten) vertragen.

 

Gebruik van dit middel in combinatie met methotrexaat (o.a. tegen reuma), ACE-remmers (tegen o.a. verhoogde bloeddruk), ciclosporine (tegen auto-immuunziekten) of andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen wordt ontraden, omdat naproxennatrium de kans op bijwerkingen van deze middelen vergroot.

 

Bij gelijktijdig gebruik van probenicide (tegen jicht) kan de uitscheiding van naproxennatrium worden vertraagd.

 

Bij gelijktijdig gebruik met corticosteroïden (bepaalde ontstekingsremmers), selectieve serotonine- heropname-remmers (gebruikt bij depressie) en middelen die de bloedstolling tegengaan zoals acetylsalicylzuur neemt de kans op maagdarmbloedingen toe.

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 

Zwangerschap

Tijdens de eerste maanden van de zwangerschap mag dit middel, net als de andere NSAIDs, alleen ingenomen worden wanneer dit strikt noodzakelijk is en uitsluitend op advies van de behandelend arts nadat de arts met u de voor- en nadelen heeft afgewogen.Net als andere ontstekingsremmende middelen mag dit middel niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

 

Borstvoeding

Naproxen, het werkzame bestanddeel van dit middel, komt in de moedermelk terecht. Daarom mag dit middel niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

 

Vruchtbaarheid

Dit middel behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s, ontstekingsremmende middelen) die vruchtbaarheid bij de vrouw negatief kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In geval van duizeligheid en slaperigheid bij het gebruik van dit middel wordt het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van mogelijk gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden afgeraden.

 

Dit middel bevat de volgende hulpstoffen:

Dit middel bevat 25 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per

tablet. Dit komt overeen met 1,25% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

 

 

3.  Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Gebruik de laagst mogelijke effectieve dosering gedurende een zo kort mogelijke periode om bijwerkingen te beperken.

Gebruik dit middel niet langer dan 10 dagen zonder een arts te raadplegen.

 

Wijze van innemen:

De tabletten met een ruime hoeveelheid water of melk innemen, bij voorkeur onmiddellijk na de maaltijd.

 

De gebruikelijke dosering is als volgt:

Bij menstruatiepijn bedraagt de aanvangsdosering 2 tabletten.

De tabletten innemen bij het begin van de bloeding of wanneer de pijnlijke krampen ontstaan, mits u uit ervaring weet dat ze samenhangen met de komende menstruatie. Daarna kan, indien nodig, na 8-12 uur 1 tablet worden ingenomen tot de klachten voorbij zijn.

 

Bij ouderen en bij patiënten met leverfunctiestoornissen dient de laagst mogelijke effectieve dosering te worden toegepast.

 

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 wordt niet aanbevolen bij kinderen onder de leeftijd van 12 jaar.

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.

Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: misselijkheid, braken, pijn in de maagstreek, slaperigheid, duizeligheid en diarree.

 

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

U kunt in dat geval de normale dosering alsnog innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis om een vergeten tablet in te halen.

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 is het mogelijk dat de klachten waarvoor u Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 bent gaan gebruiken nog niet zijn verdwenen of dat deze terugkeren.

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

4.  Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Tijdens het gebruik van naproxen(natrium) zijn de volgende bijwerkingen waargenomen, die niet altijd aanleiding gaven tot stoppen van het gebruik van naproxen(natrium).

 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn bijwerkingen op maag en darmen:

Maagzweren, perforaties of maagdarmbloedingen (soms fataal, met name bij ouderen) kunnen voorkomen, zie rubriek “wees extra voorzichtig met”. Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, verstopping, spijsverteringsstoornissen, maagpijn, bloed in de ontlasting, verhoogde bloedingsneiging, ontsteking of zweer van het mondslijmvlies, verergering van bestaande ontsteking van de darm of de ziekte van Crohn zijn gemeld. Maagontsteking wordt minder vaak gemeld.

 

Hart- en bloedvaten:


Geneesmiddelen zoals Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

 

Bijwerkingen kunnen:

-  zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers);

-  vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 gebruikers);

-  soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 gebruikers);

-  zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers);

-  zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).

 

Vaak werden gemeld:

˗  Maagzweren en zweren van de twaalfvingerige darm, perforaties of maag/darm bloedingen (soms met fatale afloop, met name bij ouderen), misselijkheid, gestoorde spijsvertering, braken, zuurbranden, maagpijn, winderigheid, bloedbraken, woekerende ontsteking van het mondslijmvlies, verslechtering van darmontsteking en de ziekte van Crohn.

˗      Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid.

 

Soms werden gemeld:

-  Diarree, verstopping.

-  Oorsuizen, gehoorstoornissen

-  Gezichtsstoornissen.

-  Rillingen, oedeem (=vochtophoping) (inclusief oedeem van armen en benen).

-  Allergische reacties, (met inbegrip van plotselinge vochtophoping in de huid (bijv. gezicht en slijmvliezen (bijv. keel en tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio- oedeem)).

-  Slaapstoornissen, geprikkeld zijn.

-  Afwijkende nierfunctie.

-  Huiduitslag/jeuk.

-  Blauwe plekken.

 

Zeer zelden werden gemeld;

˗    Darmontsteking, ontsteking van het mondslijmvlies.

˗    Hersenvliesontstekingsachtige reactie.

˗    Overgevoeligheid voor licht, kaalheid, huiduitslag met blaarvorming waaronder ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom), ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

˗      Bloedarmoede, tekort aan bepaalde bloedcellen (trombocytopenie, granulocytopenie).

˗    Versnelde hartslag, vochtophoping (oedeem), verhoogde bloeddruk en hartfunctiestoornissen zijn gemeld in verband met behandeling met NSAID’s.

˗      Geelzucht, leverontsteking (hepatitis), verminderde leverfunctie.

˗      Kortademigheid (dyspnoe), astma.

 

Zoals bij andere NSAID’s, kunnen zich bij patiënten die dit soort geneesmiddelen voor het eerst gebruiken of reeds eerder gebruikten astma-achtige allergische reacties voordoen of allergische reacties door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. De kenmerkende symptomen van deze anafylactische reactie zijn: ernstige en plotseling optredende verlaagde bloeddruk, versnelling of vertraging van het hartritme, ongewone vermoeidheid of zwakte, angst, opwinding, bewustzijnverlies, ademhalings- of slikproblemen, jeuk, netelroos met of zonder vochtophoping, rood worden van de huid, misselijkheid, braken, buikkrampen, diarree.

 

NSAID’s, zoals Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275, kunnen in verband worden gebracht met oedeemvorming (gezwollen enkels en voeten), hoge bloeddruk en hartproblemen. Geneesmiddelen zoals Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.


Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem, het Nederlandse Bijwerkingen Centrum, LAREB. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

5.  Hoe bewaart u dit middel?

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30˚C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

 

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘Niet te gebruiken na’ en op doordrukstrip na ‘Exp’ (maand en jaar). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is 275 mg naproxennatrium per tablet.

- De andere stoffen in dit middel zijn microcristallijne cellulose, magnesiumstearaat, polyvinylpyrolidon, talk, polyethyleenglycol 8000, titaandioxide (E171), hypromellose (E464) en indigokarmijn (E132).

 

Hoe ziet Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 is een omhulde, lichtblauwe tablet, met aan een zijde de opdruk NPS-275.

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 is verkrijgbaar als 10, 12, 20, 24, 30 of 36 omhulde tabletten in doordrukstrips. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

De doordrukstrips zijn gemaakt van polypropyleenfolie en aluminiumfolie.

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht. Fabrikant: Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Duitsland.

 

In het register ingeschreven onder RVG 09006.

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2018.

Vragen & Antwoorden
Waarom werkt Aleve tot wel 12 uur lang, en dus langer dan paracetamol of ibuprofen?

Dit komt door de lange werkingsduur van de actieve stof in Aleve: naproxennatrium.

Bevat dit product lactose, suiker, of gluten?
Dit product bevat geen lactose, suiker, of gluten.
Reviews(1)

10/10 op basis van 1 reviews

Gebaseerd op reviews van klanten en testers

Klant: Review geschreven na aankoop in onze webshop.

?

Klant: Review geschreven na aankoop in onze webshop.

Tester: Review geschreven na ontvangst gratis proefverpakking.

?

Tester: Review geschreven na ontvangst gratis proefverpakking.

Beoordeling

 • 5 sterren

  1 reviews
 • 4 sterren

 • 3 sterren

 • 2 sterren

 • 1 sterren

10/10

Anna

25 mei 2021

Feminax heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Alleen voor ingelogde gebruikers!0

Ibuprofen, naproxen en diclofenac zijn ontstekingsremmende pijnstillers, de zogenaamde NSAID’s (Non-Steroïdal Anti-Inflammatory Drugs). Voor mensen met ernstig hartfalen, bekende hartklachten of mensen die een beroerte hebben gehad, is het verstandig voor gebruik van een van deze pijnstillers met een arts te overleggen.

Meer uit ons assortiment:

Vragen over dit product?Vraag het onze drogist