Bestel nu
0
€ 0,00
shopping awards 2021 persoonlijke verzorging
Dr Swaab Trekzalf 30GR
Dr Swaab Trekzalf 30GR

Dr Swaab Trekzalf 30GR

5,49
 • Merk: Dr Swaab
 • Inhoud: 30GR
 • EAN: 5000167038453
 • Bijsluiter:

  lees voor gebruik de bijsluiter

 • Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
 • Op voorraad: meer dan 50 stuks beschikbaar
 • Vandaag voor 20:30 uur besteld, maandag in huis!
 • U kunt maximaal 5 stuks per persoon bestellen

×

of

Productbeschrijving

Behandeling van huidaandoeningen

Algemeen
Dr Swaab Trekzalf wordt gebruikt bij de behandeling van puisten. De actieve ingrediënt sulfobituminoseammonium heeft een zwak bacteriedodende werking en zorgt er bovendien voor dat de hoornlaag van de huid verweekt, waardoor de doorbraak van puisten kan worden bevorderd.

Hoe te gebruiken?
Breng trekzalf enkele malen per dag op de puist aan. Vóór en na gebruik goed de handen wassen. Lees meer informatie onder het kopje 'Waarschuwingen'. Hier is de volledige bijsluiter te vinden.

Bijsluiter Waarschuwingen

Bijsluiter met meer informatie:

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Trekzalf, zalf 100 mg/g, Sulfobituminose-ammonium

Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Wordt uw klacht na aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van puisten. De werkzame stof sulfobituminoseammonium heeft een zwak bacteriedodende werking en zorgt er bovendien voor dat de hoornlaag van de huid verweekt, waardoor de doorbraak van puisten kan worden bevorderd. Wordt uw klacht niet minder, of wordt het zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Over het gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding bij zowel de mens als het dier bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Overleg daarom met uw arts als u trekzalf in deze periode wilt gebruiken. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Trekzalf heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 2 Waar moet op letten als u trekzalf gaat gebruiken? Mocht er zich een verergering van de ontsteking voordoen, dan moet u een arts raadplegen. Trekzalf kan vlekken veroorzaken op de kleding: deze verdwijnen gemakkelijk in de was.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Breng trekzalf enkele malen per dag op de puist aan. Vóór en na gebruik goed de handen wassen. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosis is 2 à 3 keer per dag de zalf in een dunne laag op de huid aanbrengen en daarna afdekken met verband. Bent u vergeten dit middel te gebruiken Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Irritatie van de huid, onaangename geur en verkleuring van huid en haren, allergische reacties (voor wolvet of voor andere bestanddelen van het product) kunnen voorkomen. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van de maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel? - De werkzame stof in dit middel is sulfobituminose-ammonium (100 mg/gram zalf) - De andere stoffen in dit middel zijn gele vaseline en wolvet Hoe ziet trekzalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Trekzalf is een gele water-emulgerende zalf die verkrijgbaar is in een tube à 30 gram. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Remark Pharma Industrieweg 24 7949 AK Rogat 3 Fabrikant: Qualiphar NV, Rijksweg 9, B-2880 Bornem België In het register ingeschreven onder RVG 53444

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2012.

Meer uit ons assortiment:

Vragen over dit product?Vraag het onze drogist