9479.014 reviews
Bestel nu
0
€ 0,00

Bruynzeel Meubelolie 250ML

Voedt en beschermt alle soorten houten interiuer- en tuinmeubilair

4,49

Dit product is tijdelijk uitverkocht.

Wilt u op de hoogte gesteld worden als dit product weer op voorraad is? Geef dan uw emailadres op:

  • Merk:  Bruynzeel
  • Inhoud: 250ML
  • EAN: 8710322014853
Productbeschrijving

Algemeen
Bruynzeel Meubelolie voedt en beschermt ongelakte (ongeploitoerde) houtsoorten of met olie bewerkt hout. Geeft fraaie verdieping van de natuurlijke houtstructuur. Zeer geschikt voor teakhout.

Waarschuwingen
Gevaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomen; zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van damp vermijden Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende kledij dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigende kledij onmiddellijk uittreken: huid met water afspoelen/afdouchen. Laat slachtoffer niet braken. Op een goed geventileerde plaats bewaren in een gesloten verpakking bewaren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen.

Heeft u een vraag over Bruynzeel Meubelolie 250ML?

Meer uit ons assortiment