9479.088 reviews
Bestel nu
0
€ 0,00

Bayer Protect Home Mierenlokdoos Pushbox 2ST

De lokdoos kan zowel binnen als buiten worden gebruikt

Dit product is niet meer leverbaar.

Dit product is uit ons assortiment, u kunt dit product niet meer bij ons bestellen.

  • Merk:  Bayer
  • Inhoud: 2ST
  • EAN: 8712171016828
Productbeschrijving

Algemeen
Piron pushbox met slechts 1 druk op de bovenzijde wordt de lokdoos geactiveerd en is klaar voor gebruik.Door zijn specifieke vormgeving kan de lokdoos zelfs verticaal worden aangebracht (bijv.op muren). De lokdoos kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Bestrijd het hele nest.

Waarschuwingen
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Voorkom lozing in het milieu. Gelekt/gemorste stof opruimen.
Eerste hulp-maatregelen: Algemeen: Buiten de gevarenzone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af. Na inslikken: Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC). Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt. Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Opmerkingen voor arts: symptomatisch behandelen. Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter aanbevolen. Er is geen specifiek tegengif. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek. Beschermen tegen vorst. Afgeschermd van zonlicht bewaren.

Heeft u een vraag over Bayer Protect Home Mierenlokdoos Pushbox 2ST?